Katalog praktyk przedsiębiorstw wod.-kan. 

„Katalog praktyk przedsiębiorstw wod-kan” – to konferencja, która za każdym razem dotyka innego, ważnego i bieżącego tematu, nie unikamy tematów kontrowersyjnych (takim był np. na początku pandemii temat monitorowania wirusa SARS-CoV-2 w ściekach czy wchodzenie przedsiębiorstw wod-kan w rynek odpadów). Konferencja ma charakter praktyczno-naukowy.

KP 22.03.2022:

KP 18.02.2021

KP 23.03.2021

KP 19.05.2021