19 listopada – Światowy Dzień Toalet

Toaleta to wynalazek niemal tak stary jak nasza cywilizacja i jeden z podstawowych wyznaczników standardu życia. Niestety jednak dla wielu ludzi na świecie wciąż pozostaje niedostępnym luksusem. ONZ, walcząc o poprawę warunków sanitarnych na świecie, w 2013 r. ustanowił 19 listopada Światowym Dniem Toalet. Szacuje się, że nawet 40% populacji ludzi na świecie nie ma dostępu do toalety.

15 października – Światowy Dzień mycia rąk

Światowy dzień mycia rąk został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych ONZ w 2008 r. aby podkreślić znaczenie mycia rąk wodą i mydłem dla ograniczenia rozprzestrzeniania się wszelkich zarazków i chorób.

10 maja – Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej

Święto pracowników zapatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, energetyki i ciepłownictwa, transportu publicznego, zieleni miejskiej, usług społecznych oraz usług administracyjnych.

14 lutego – Walentynki

Nie tylko w Walentynki kochamy kranówkę. Jest zdrowa, bezpieczna, smaczna i niedroga. Pij co najmniej 1,5 litra wody dziennie.

2 lutego – Światowy Dzień Mokradeł

Mokradła to nerki lądów. Bez nich – nie ma życia. Bagna zajmują zaledwie około 4 proc. lądów. Ale jest w nich tyle samo wody, co we wszystkich pozostałych glebach świata! I więcej niż w atmosferze. Dlatego zdaniem naukowców należy przestać osuszać bagna.

23 stycznia – Dzień bez opakowań foliowych

Dzień bez Opakowań Foliowych ustanowiono, by zwiększyć świadomość społeczną na temat ograniczenia ilości zużywanych toreb jednorazowych, folii i wszelkich butelek plastikowych, w tym butelek PET.

19 listopada – Światowy Dzień Toalet

Toaleta to wynalazek niemal tak stary jak nasza cywilizacja i jeden z podstawowych wyznaczników standardu życia. Niestety jednak dla wielu ludzi na świecie wciąż pozostaje niedostępnym luksusem. ONZ, walcząc o poprawę warunków sanitarnych na świecie, w 2013 r. ustanowił 19 listopada Światowym Dniem Toalet. Szacuje się, że nawet 40% populacji ludzi na świecie nie ma dostępu do toalety.

15 października – Światowy Dzień mycia rąk

Światowy dzień mycia rąk został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych ONZ w 2008 r. aby podkreślić znaczenie mycia rąk wodą i mydłem dla ograniczenia rozprzestrzeniania się wszelkich zarazków i chorób.

10 maja – Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej

Święto pracowników zapatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, energetyki i ciepłownictwa, transportu publicznego, zieleni miejskiej, usług społecznych oraz usług administracyjnych.