Woda

Hydrosferę, którą określa się mianem wodnej powłoki Ziemi, tworzą wszystkie wody występujące na naszym globie. Składa się ona m.in. z wody powierzchniowej – oceany, morza, rzeki, jeziora, wody podziemnej, lodowców oraz z opadów atmosferycznych. Ziemska hydrosfera w większości składa się z wody słonej. Tylko 3 proc. jej zasobów stanowi woda słodka, która występuję w systemie zamkniętym. 

Woda pokrywająca kulę ziemską paruje i gromadzi się w atmosferze. Następnie w postaci deszczu, śniegu lub gradu spada na ziemię. Spływa po powierzchni bezpośrednio do rzek, jezior, mórz, oceanów lub wsiąka w glebę i infiltruje. Jednym słowem wędruje. Jedna kropla wsiąka i przenika głębiej, inna płycej, ale każda zmierza do jakiegoś celu. Tym celem może być rzeka, jezioro, źródło, morze, ocean, ale może być  to także studnia lub zbiorniki wód podziemnych. Z tych właśnie źródeł czerpana jest woda do jej dalszego uzdatniania i dostarczania mieszkańcom miast i miasteczek. Zatem woda słodka to woda cicha, której nie widać ani nie słychać. Posiadająca wiele zalet i właściwości. 

Woda jest znakomitym rozpuszczalnikiem. Rozpuszcza nawet skały, a produkty tego rozpuszczania powodują, że woda się mineralizuje. Stąd w wodzie, w tym także wodzie z kranu znajdują się składniki mineralne takie jak: wapń, sód, potas, magnez, fosfor, które
po podgrzaniu widoczne są jako biały osad w czajniku lub na naszej armaturze. Ale jest to znak, że pijemy i spożywamy w swoim domu zdrową wodę 😉