Źródła

W Polsce, woda kranowa przeznaczona dla ludności w około 70 procentach pochodzi z wód podziemnych, pozostała część wody kranowej pochodzi z wód powierzchniowych. Uważa się, że jednym z powodów, dla których ludzie nie ufają wodzie wodociągowej, jest zanieczyszczenie rzek i jezior w całym kraju, a także jej zbytnie chlorowanie. Jednak dziś to już mit. Wprowadzane od wielu lat regulacje, znacznie poprawiły ten stan i obecnie rzeki, jeziora i wody gruntowe skąd czerpie się wodę do uzdatniania, są czystsze niż 30 lat temu. Zmieniło się także podejście, a raczej wypracowane zostały rygorystyczne normy i technologie związane z nadawaniem wodzie pobieranej z naturalnego źródła odpowiedniej jakości.