Dystrybucja/dostarczenie

Takich firm w Polsce jest około 3 tysięcy. Woda wyprodukowana na ujęciach głębinowych lub na powierzchniowych stacjach uzdatniania wody dostarczana jest do gospodarstw domowych w naszym kraju z wykorzystaniem rozbudowanego systemu wodociągowego. Na ten system składają się  wodociągi magistralne, wodociągi rozdzielcze, przyłącza wodociągowe oraz obiekty odpowiedzialne m.in. za regulacje ciśnienia w sieci w tym pompownie, hydrofornie, czy zbiorniki retencyjne wody. Element sieci wodociągowej stanowią także zasuwy
oraz hydranty. Sieć wodociągowa magistralna, to rury o największych średnicach służące do transportu wody bezpośrednio z ujęć. Sieć wodociągowa rozdzielcza służy natomiast do rozprowadzania wody po osiedlach, dzielnicach i po poszczególnych ulicach danego miasta. Przyłącza wodociągowe stanowią zaś bezpośrednie połączenie obiektu z siecią rozdzielczą. Dalej mamy instalację (rurociągi wewnętrzne) w budynku, jednak za ten obszar odpowiada bezpośrednio sam właściciel lub zarządca budynku 😉