Projekty badawczo-rozwojowe

Wyjątkowy system. Przewiduje awarie, zmniejsza zużycie energii 

Sądeckie Wodociągi w konsorcjum z Politechniką Krakowską (Lider Konsorcjum) opracowują model matematyczny sieci, który ma zwiększać niezawodność systemów przygotowania i dystrybucji wody w zakładach uzdatniania wody. System na podstawie danych historycznych ma wskazywać operatorowi m.in. miejsca, gdzie potencjalnie mogą wystąpić awarie. 

Model będzie się opierać na parametrach hydraulicznych odczytywanych z: koncentratorów, wodomierzy, przepływomierzy oraz parametrach jakościowych w sieci wodociągowej jak: pH, mętność, chlor, przewodność, temperatura, glin ogólny. 

Urządzenia do odczytywania parametrów hydraulicznych zamontowane zostały w komorach pomiarowych, których na terenie działania sądeckiego przedsiębiorstwa jest 11. Umożliwiają odczytywanie parametrów online (na bieżąco). W ramach projektu ma zostać zainstalowanych, bezpośrednio na sieci wodociągowej, dziewięć zestawów do pomiaru jakości wody. Zarówno dane hydrauliczne, jak i jakościowe będą wizualizowane w systemie SCADA. 

– System na podstawie danych z przeszłości będzie prognozował, jakie kroki należy podjąć, żeby uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości – informuje Tadeusz Frączek, prezes zarządu Sądeckich Wodociągów. – Naszym celem jest zwiększenie niezawodności pracy układu i szybkie odtworzenie pełnej funkcjonalności systemu w stanach destabilizujących pracę sieci wodociągowej. Podejmowane przez nas działania znacznie zwiększą szybkość reakcji na zdarzenia kryzysowe oraz zwiększą bezpieczeństwo zaopatrzenia klientów w wodę – dodaje Tadeusz Frączek. 

W projekcie pojawia się także istotny w ostatnim czasie wątek oszczędności energetycznej. W zakładach uzdatniania wody zostały zamontowane 22 urządzenia, które mierzą parametry hydrauliczne i co ważne również energetyczne pracy pomp. Spółka będzie mieć również do dyspozycji trzy urządzenia przenośne tego typu. Ich zadanie to zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w najbardziej energochłonnych punktach całego systemu wodociągowego. 

Projekt „Zaawansowana technologicznie, inteligentna infrastruktura (krytyczna) sieci wodociągowej dla systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w oparciu o Program Inteligentny Rozwój lata 2014-2020. Realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Projekty aplikacyjne” w konsorcjum z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie (Lider Konsorcjum).