Publikacje naukowe

Infiltracja wody w gruncie zaskakująco skuteczna

Badania opublikowane w czasopiśmie “Water Resources and Industry” wskazują na dużą skuteczność procesu infiltracji wody w gruncie przy usuwaniu bakterii chorobotwórczych – średnio nawet do 99 proc. Proces ten może stanowić alternatywę dla pośrednich procesów uzdatniania wody, porównywalną z filtracją na filtrach DynaSand.

Badania zostały przeprowadzone w dwóch zakładach uzdatniania wody w południowej Polsce (Nowy Sącz i Świniarsko) należących do Sądeckich Wodociągów. Oba zakłady korzystają z ujęć wody powierzchniowej i studni infiltracyjnych. 

Próbki wody do badań były pobierane z różnych etapów uzdatniania wody. Kontrolowane były pod kątem obecności w nich bakterii z grupy coli, Escherichia coli, Enterococcus faecalis i Clostridium perfringens. Autorki badań Ewa Wysowska (Sądeckie Wodociągi), dr inż. Iwona Wiewiórska (Sądeckie Wodociągi), Alicja Kicińska (dr hab. inż., prof. AGH) wskazały, że proces infiltracji gleby jest bardzo skuteczny w usuwaniu bakterii chorobotwórczych – średnio nawet do 99 proc. 

Proces ten jest naturalny, nie wymagający dawkowania reagentów chemicznych, ale jest jednocześnie bardziej energochłonny. 

Autorki wskazują, że poziom usuwania mikroorganizmów był także wysoki na pośrednim etapie uzdatniania wody, tj. wstępnej koagulacji w osadnikach i filtracji na filtrach piaskowych. Po kolejnych procesach technologicznych, a mianowicie dezynfekcji światłem UV i gazowym chlorem, czy ozonowaniu i filtracji na węglu aktywnym, nastąpiło 100 proc. zmniejszenie patogenów mikrobiologicznych w analizowanej wodzie. Jest to niezbędnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa wody pitnej.

Badania były wspierane finansowo przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie przy współudziale spółki Sądeckie Wodociągi. 

Artykuł „The impact of different stages of water treatment process on the number of selected bacteria” został opublikowany w grudniu 2021 r. w czasopiśmie „Water Resources and Industry”. 

Więcej: The impact of different stages of water treatment process on the number of selected bacteria