UNISOFT Sp. z o.o.

Marka UNISOFT obecna jest na rynku od ponad 35 lat. Firma dostarcza zintegrowany system informatyczny do zarządzania przedsiębiorstwem dla branży wodno-ściekowej. Rozwiązania systemu ZSI UNISOFT to kompleksowe wsparcie procesów biznesowych w obszarze bilingu wody i ścieków, zarządzania personelem, finansów, analiz,

Marka UNISOFT obecna jest na rynku od ponad 35 lat. Firma dostarcza zintegrowany system informatyczny do zarządzania przedsiębiorstwem dla branży wodno-ściekowej. Rozwiązania systemu ZSI UNISOFT to kompleksowe wsparcie procesów biznesowych w obszarze bilingu wody i ścieków, zarządzania personelem, finansów, analiz, zarządzania majątkiem i infrastrukturą techniczną, a także bazą sprzętowo-transportową.

Wśród wielu specjalistycznych modułów, dedykowanych branży, w ofercie firmy znaleźć można: rozbudowany System Bilingowy WODA, system Kalkulacje Taryf – wspierający użytkownika w procesie przygotowywania wniosków taryfowych, nowoczesny system inkasencki oraz aplikacje mobilne. W skład systemu ZSI UNISOFT wchodzą także System GIS – gdzie dane gromadzone w modułach ZSI połączone zostały z wizualizacją na mapie elementów infrastruktury sieci, środków trwałych, punktów odbioru, spraw, awarii i zleceń – oraz narzędzia klasy BI, skutecznie wspierające menedżerów w podejmowaniu kluczowych decyzji.