Osady ściekowe/spalanie osadów ściekowych

Osady ściekowe powstają w procesie oczyszczania ścieków. W swoim składzie mogą zawierać substancje organiczne i biogenne. W stanie nieprzetworzonym stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska. 

Osady ściekowe należy poddać procesowi obróbki w celu zmniejszenia objętości oraz ustabilizowania ich właściwości. Dopiero w takiej postaci można zakwalifikować je jako odpad. 

Zagospodarowanie osadów ściekowych stało się niezwykle istotnym wyzwaniem dzisiejszej gospodarki wodno-ściekowej.

Budowa nowoczesnych i bezpiecznych dla środowiska spalarni, szczególnie dla dużych oczyszczalni, jest najlepszym rozwiązaniem problemu uciążliwych osadów. 

Spalanie jest podstawowym procesem termicznej utylizacji. Oczywiście proces spalania nie jest obojętny dla środowiska. Dlatego spalarnie muszą być wyposażone w szereg urządzeń służących do oczyszczania spalin. W wyniku procesów termicznej utylizacji uzyskiwany jest odpad, który może być składowany w bezpiecznych warunkach lub wykorzystywany jako dodatek do cementu.