Zrównoważony rozwój

Oczyszczalnie ścieków stanowią ważny element zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne dążą do uzyskania niezależności energetycznej, wykorzystując potencjał swoich zakładów i procesów technologicznych do produkcji prądu i ciepła. Ograniczają w ten sposób zużycie zasobów naturalnych.

Oczyszczalnie w procesach fermentacji osadów ściekowych odzyskują biogaz. Jest on cennym paliwem służącym do produkcji energii wykorzystywanej do zasilania urządzeń w zakładach.  

Energia wytwarzana jest także przez turbiny instalowane na odpływie ścieków oczyszczonych. 

Na terenach zakładów eksploatowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne bardzo często powstają farmy fotowoltaiczne, które stanowią dodatkowe źródło czystej energii.  

Z myślą o ochronie rzek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne budują nowoczesne zbiorniki retencyjne, których zadaniem jest przyjęcie nadmiaru wód opadowych w czasie najintensywniejszych deszczów. Dzięki nim, mieszanina ścieków i wód opadowych zamiast trafiać przelewami burzowymi do rzek, jest bezpiecznie odprowadzana do oczyszczalni. 

Oczyszczalnie mogą również znacznie ograniczać zużycie wody pitnej do celów gospodarczych, procesów technologicznych, czyszczenia kanalizacji, poprzez odzyskiwanie ze ścieków tzw. wody technologicznej. Jej produkcja polega na poddaniu oczyszczonych ścieków procesowi dodatkowej filtracji i dezynfekcji.