Odbiór osadu z przydomowej oczyszczalni

Osoby, które mają szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą pamiętaćo regularnym ich opróżnianiu oraz o zawarciu umowy na tą usługę z firmą asenizacyjną. Działające na terenie kraju przydomowe oczyszczalnie ścieków, stanowią alternatywne rozwiązanie dla odbioru ścieków na obszarach pozbawionym, chociażby

Osoby, które mają szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą pamiętać
o regularnym ich opróżnianiu oraz o zawarciu umowy na tą usługę z firmą asenizacyjną.

Działające na terenie kraju przydomowe oczyszczalnie ścieków, stanowią alternatywne rozwiązanie dla odbioru ścieków na obszarach pozbawionym, chociażby z przyczyn technicznych, stałego przyłącza do sieci kanalizacyjnej. Aby jednak takie oczyszczalnie działały sprawnie i efektywnie, konieczne jest regularne opróżnianie osadu i utrzymanie ich
w odpowiednim stanie higienicznym i eksploatacyjnym.  Mając przydomową oczyszczalnię należy pamiętać o jej czyszczeniu, „odżywianiu” przy pomocy bakterii oraz wypompowywaniu zalegającego na dnie osadu. Zgodnie z zaleceniami producenta, często jest to raz na rok lub raz na dwa lata. W tym celu zgodnie z obowiązującymi przepisami należy zawrzeć stosowną umowę z prywatnym przewoźnikiem, który posiada aktualne zezwolenie na odbiór i transport nieczystości z danego miasta lub gminy.

Po nowelizacji przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy Prawo wodne, w ramach ograniczenia ilości nielegalnie wprowadzonych do środowiska ścieków, mieszkaniec posiadający szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków, zobowiązany jest do regularnego opróżniania danego zbiornika. Oprócz tego, każde skorzystanie z usługi firmy zajmującej się wywozem nieczystości, musi zostać udokumentowane. Chodzi o posiadanie umowy z firmą asenizacyjną oraz rachunek, potwierdzający regularność wywozu nieczystości. Tymi dokumentami trzeba okazać się w przypadku kontroli, której obowiązek przeprowadzenia nakładany jest na gminę przez ustawodawcę.

Firmy zajmujące się odbiorem ścieków z szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków, mogą je zrzucać z beczkowozów na specjalnych i odpowiednio przygotowanych do tego stanowiskach (stacjach zlewczych). Stacje te zlokalizowane są m.in. na oczyszczalniach ścieków lub przepompowniach. Należy mieć również na względzie fakt, że na oczyszczalniach na terenie całego kraju opłaty za przyjęcie i oczyszczenie osadu z przydomowej oczyszczalni mogą być wyższe, niż ceny za przyjęcie ścieków. Wynika to z faktu, że osad ten jest cięższy, gęstszy (znaczna część wody została rozprowadzona w glebie), bardziej zanieczyszczony chemicznie, (większa ilość substancji organicznych, metali i detergentów). Przez to osad ten jest kosztowniejszy do oczyszczenia. Potrzeba więcej energii oraz tlenu do jego zneutralizowania. Cena odbioru ścieków uchwalana jest w taryfach. Jeśli chodzi o odbiór 1 m3  osadu stawki te przyjmowane są przez Zarządy firm wodociągowych w formie cennika usług dodatkowych. W Polsce można spotkać ceny od 22 do 130 zł za m3 zrzucanego do instalacji osadu.

Pamiętajmy! Obowiązek wypompowywania osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków wynika z technologii stosowanej w przydomowych oczyszczalniach. Gdyby osad nie był opróżniany, to mogłoby dojść do zatkania całej oczyszczalnia i dodatkowo „stary osad” przestałby mieć właściwości oczyszczania. Ponadto ostatnia nowelizacja Prawa Wodnego z 7 lipca 2022 umożliwia przyjmowanie tych osadów na oczyszczalnię ścieków przy pomocy wozów asenizacyjnych.