Prowadzisz edukację ekologiczną? Uwaga na ustawę o ochronie małoletnich!

Wygląda na to, że standardy ochrony małoletnich nie dotyczą tylko placówek oświatowych. Ustawa wymienia również „organizatora działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich”.

X konkurs plastyczny Sądeckich Wodociągów „Woda darem przyrody”

W tym roku konkurs plastyczny ma swoją jubileuszową odsłonę. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w przedsięwzięciu. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe oraz ta najważniejsza – najlepsze prace trafią do kalendarza na 2025 rok. Będą zdobić ściany szkół, przedszkoli, instytucji publicznych.

Odbiór osadu z przydomowej oczyszczalni

Osoby, które mają szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą pamiętaćo regularnym ich opróżnianiu oraz o zawarciu umowy na tą usługę z firmą asenizacyjną. Działające na terenie kraju przydomowe oczyszczalnie ścieków, stanowią alternatywne rozwiązanie dla odbioru ścieków na obszarach pozbawionym, chociażby

Badanie wody w prywatnych studniach jest konieczne.

Główne źródło zasobów wody zdatnej do spożycia stanowią wody podziemne. To one są źródłem wody pitnej.

W Polsce większość mieszkańców ma dostęp do wody pitnej poprzez studnie i ujęcia wód głębinowych. Woda podziemna podlega naturalnym procesom filtracji, perkolacji i infiltracji, które zachodzą w glebie.

Odpadom w kanalizacji mówimy stanowcze: NIE!!!

Edukujmy społeczeństwo, pokazujmy, że odpady wrzucone do kanalizacji powodują zatory, pokazujmy na przykładach ile zła może wyrządzić nieodpowiedzialne korzystanie z toalety, jakie koszty generuje takie zachowanie tak dla środowiska, jak i dla nas wszystkich.

Kranówka + Ty = Duet Idealny

Przez ostatnie lata poznański Aquanet prowadził szereg kampanii społecznych, w ramach, których edukował i zachęcał swoich Klientów do picia bezpiecznej, zdrowej i ogólnodostępnej wody z kranu. Działania z tego obszaru Spółka realizuje od roku 2014. Tym razem Aquanet zrobił małe

Sprawdź swój ślad ekologiczny!

Chcesz wiedzieć jaki wpływ na środowisko mają Twoje codzienne zachowania? Możesz to sprawdzić już dziś. Śląski Ruch Klimatyczny, Klub Myśli Ekologicznej i Fundacja Rzecz Społeczna opracowały wspólnie kalkulator śladu ekologicznego. Ślad ekologiczny to koncepcja naukowa umożliwiająca oszacowanie zużycia zasobów naturalnych

Nadchodzi Dyrektywa NIS2

Mając na celu rozszerzenie, wzmocnienie i zharmonizowanie istniejących ram bezpieczeństwa cybernetycznego UE przyjęła w grudniu 2022 roku nową wersję Dyrektywy NIS. W tym zaktualizowanym dokumencie dotyczącym cyberbezpieczeństwa, usługi wodociągowei kanalizacyjne zostały uznane za sektor o wysoce krytycznym znaczeniu. Wraz z

Taryfy za wodę i ścieki

Czym jest taryfa? Skąd się biorą taryfy? Dlaczego przedsiębiorstwa wodociągowe wnioskują o skrócenie taryf?

Energia na wagę złota

Odnawialne źródła energii okazały się źródłem milionowych, znaczących oszczędności, które obniżają koszty wielu przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa wod.-kan. są bardzo energochłonne w swoich procesach, ich zapotrzebowanie to ok. 1,5 % krajowej produkcji energii, przy czym zapotrzebowanie na energię elektryczną stale wzrasta. Ostanie lata to jednak znaczące działania w zakresie samowystarczalności energetycznej.

Woda 3.0 (Wasser 3.0) walczy z mikroplastikiem

Doktor Katrin Schuhen stworzyła metodę Wasser 3.0 (Woda 3.0), która pozwala na odzyskiwanie z wody cząsteczek mikroplastiku, który jest międzynarodowym i globalnym problemem.

Ślad wodny- niewidzialne zużycie wody. Jak je ograniczyć?

Woda jest zasobem odnawialnym, ale nie jest zasobem nieograniczonym. Dlatego obecne podejście do oszczędzania wody powinno wiązać się nie tylko z takimi kwestiami jak: zakręcanie kranu podczas mycia zębów, branie szybkiego prysznica zamiast godzinnej kąpieli, czy z korzystania ze zmywarki, a w ogrodzie z wody deszczowej.

Noc Biologów

„Woda – źródło życia – teraźniejszość i przyszłość” to hasło XII Nocy Biologów, która w tym roku zaplanowana została na piątek 13 stycznia 2023 roku.

Światowy Dzień Toalety

Pomimo ogromnego rozwoju cywilizacyjnego, możliwość korzystania z toalety, wciąż jest utrudnieniem i problemem globalnym.

Film w prezencie

Szanowni Państwo, z okazji 30-lecia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”… mamy dla Państwa prezent: częstujcie się nim jakby to był tort urodzinowy!

Kranówka na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni

Podczas Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni na stołach konferencyjnych serwowano ,,kranówkę’’. To bardzo dobry znak, bo wieloletnia edukacja ekologiczna, inwestycje i latami budowane zaufanie wśród mieszkańców dziś procentuje.