Systemy zarządzania efektywnością wodną to nowa norma ISO 46001. Jako pierwsza w Polsce wdrożyła ją firma Polmos Żyrardów. Przedsiębiorstwo wprowadziło normę samodzielnie. Certyfikat posiada od sierpnia 2022 r.

Mamy w Polsce pierwszy certyfikat ISO od zarządzania wodą

Systemy zarządzania efektywnością wodną to nowa norma ISO 46001. Jako pierwsza w Polsce wdrożyła ją firma Polmos Żyrardów. Przedsiębiorstwo wprowadziło normę samodzielnie. Certyfikat posiada od sierpnia 2022 r.

Deficyt wody w różnych rejonach świata, jej rosnące ceny, ale przede wszystkim ochrona jej zasobów zwraca uwagę firm na problem oszczędzania wody. Z myślą o odpowiedzialnych przedsiębiorcach, opracowana została norma ISO 46001, czyli Systemy zarządzania efektywnością wodną.

Dokument ma zastosowanie do każdej organizacji, która chce osiągnąć efektywne wykorzystanie wody poprzez podejście „reduce, replace or reuse” („zmniejsz, zastąp lub ponownie wykorzystaj”):

  • zmniejszenie zużycia (reduce) wody m.in. poprzez zastosowanie wodooszczędnych urządzeń, zainstalowanie systemu monitorowania zużycia wody lub systemów wykrywania nieszczelności instalacji,
  • zastąpienie (replace) wody pitnej np. deszczówką w systemach technologicznych,
  • ponowne użycie (reuse) wody np. wykorzystanie wody szarej lub technologicznej.

Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych jest niezwykle ważne nie tylko dla przyszłości firm korzystających z wody w procesach technologicznych, ale także dla całej ludzkości i stanowi część polityki ESG (Environmental, Social and Corporate Governance, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny). Dodatkowo przynosi oszczędności organizacji i stanowi realizację Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Źródło: sgs.pl, iso.org

Fot. Sądeckie Wodociągi