Prowadzisz edukację ekologiczną? Uwaga na ustawę o ochronie małoletnich!

Wygląda na to, że standardy ochrony małoletnich nie dotyczą tylko placówek oświatowych. Ustawa wymienia również „organizatora działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich”.

CZYTAJ WIĘCEJ

Świętujemy dzieląc się z Wami!

Przygotowaliśmy kalendarz świąt, które związane są z szeroko pojętą ochroną środowiska. Każde z wybranych świąt, które znalazło się w tym kalendarzu, zostało wzbogacone plannerem, który podpowie Wam, jak można dany dzień uczcić.

Dodatkowo przygotowaliśmy dla Was grafiki w różnych formatach (gotowe do druku lub do zamieszczenia na Waszych stronach internetowych i w mediach społecznościowych), które ułatwią Wam pracę.
Materiały są do bezpłatnego pobrania, abyśmy wszyscy mogli świętować razem!

Woda

Aby zrozumieć skąd się bierze woda w naszych kranach należy sięgnąć do genezy związanej z hydrosferą, zasobami wody pitnej na Ziemi, a także do samego schematu obiegu wody w przyrodzie. Hydrosferę, którą określa się mianem wodnej powłoki Ziemi, tworzą wszystkie wody występujące na naszym globie. Składa się ona m.in. z wody powierzchniowej – oceany, morza, rzeki, jeziora, wody podziemnej, lodowców oraz z opadów atmosferycznych. Ziemska hydrosfera w większości składa się z wody słonej. Tylko 3 proc. jej zasobów stanowi woda słodka, która występuję w systemie zamkniętym.